Zatrudnij się!

PRACA

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. jest wiodącym dostawcą elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrotechnicznego oraz AGD.

Podczas składania aplikacji proszę umieścić poniższe zgody w treści CV, w przypadku ich braku aplikacja zostanie wykluczona z procesu rekrutacji i zniszczona.

 

 

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV) w celu wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji przez IMPRODEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Orzeszkowej 15, 43-502 Czechowice Dziedzice, NIP: 6520004912, REGON: 002391795, KRS: 0000524414, przez okres trwania tej rekrutacji. 

 

ZGODA

w związku z rekrutacją na przyszłość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV) na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IMPRODEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Orzeszkowej 15, 43-502 Czechowice Dziedzice, NIP: 6520004912, REGON: 002391795, KRS: 0000524414. 

 

 

Obecnie firma poszukuje kandydatów na poniższe stanowiska. Proszę kliknąć na dane stanowisko, aby zobaczyć więcej informacji. 

 

 • Kontroler jakości

  Miejsce pracy: Czechowice-Dziedzice

  Region: śląskie

  Opis Stanowiska:

  • Kontroler jakości: analiza i kontrola metrologiczna detali
  • Praca w laboratorium oraz na hali produkcyjnej

  Wymagania:

  • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
  • Obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych
  • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Umiejętność pracy w kilkuosobowym zespole
  • Mile widziana znajomość programowania maszyn współrzędnościowych

  Oferujemy:

  • Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę (okres próby 3-6 m-cy agencja pracy tymczasowej)
  • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i wyników w pracy
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@improdex.pl z dopiskiem w temacie "oferta pracy Improdex" oraz zamieszczenie adnotacji o aplikowany stanowisku np."Kontroler jakości". 

 • RODO klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla kandydatów do pracy

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

   

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/A DANYCH? 

   

  Administratorem Danych Osobowych jest IMPRODEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Orzeszkowej 15, 43-502 Czechowice Dziedzice, NIP: 6520004912, REGON: 002391795, KRS: 0000524414, tel. +48 322145005, e-mail: rodo@improdex.pl (dalej: „Administrator” lub „IMPRODEX”). 

   

  2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/A DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/A DANE?

   

  Przetwarzamy Pani/a dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny Pani/a kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy w IMPRODEX, na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje oraz wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia w IMPRODEX. Podstawą prawną przetwarzania jest również:

  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych.

   

  3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/A DANYCH?

   

  Odbiorcami Pani/a danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. księgowość, dostawca usług IT, podmiot rekrutacyjny, ...

   

  4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

   

  Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).  Jednak w przypadku przekazania Pani/a danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo Pani/a danych.

   

  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

   

  Pani/a dane będą przechowywane przez okres trwania bieżącej rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym okresie jedynie, jeśli udzieli Pani/Pan dodatkowej zgody, w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, bądź jeżeli rekrutacja zostanie zakończona z powodzeniem i podejmiemy kolejne kroki, celem zatrudnienia Pani/a w IMPRODEX. W takim przypadku jednak, ponownie poinformujemy Panią/a o celu i podstawie prawnej przetwarzania Pani/a danych. Jeżeli wyrazi Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych w związku z rekrutacją prowadzoną przez IMPRODEX w przyszłości, Pani/a dane będziemy przetwarzali przez okres 1 roku od czasu uzyskania Pani/a zgody.

   

  6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

   

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę/y w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej cofnięciem. 

   

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w bieżącej lub przyszłej rekrutacji. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/a danych.

Zamknij

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usług.